5 چشم انداز زمانی اصلی

در قلب هر تصمیمی که ما می گیریم، تصمیمات ناخودآگاهی بسیاری هستند که از حس روانشناختی ذهنی زمان ما- چشم انداز زمانی ما- نشئت می گیرند. این قضیه از جریان روزانه تجربیات شخصی ما، که به طور خودکار از طریق لنز چشم انداز زمانی خود آن را مشاهده می کنیم به وجود می آید. و بسته به آنکه چه لنزی را می زنیم، اعمال ما و انتظارات ما از آنها و دلایل گرفتن آن تصمیمات و نگرفتن آنها بسیار متفاوت خواهند بود.

  1. افراد با دید مثبت به گذشته  بر "روزهای خوب گذشته" متمرکز می شوند. ممکن است این افراد آلبوم ها را نگهداری کنند، عکس ها را جمع آوری کنند و به دنبال جشن گرفتن تعطیلات مرسوم باشند.

  2. افراد با دید منفی به گذشته  بر تمام چیزهای اشتباه گذشته تمرکز می کنند: "مهم نیست چکار می کنم، زندگی من هیچگاه تغییر نخواهد کرد".

  3. افراد لذت جو که در حال زندگی می کنند- به دنبال لذت، چیز تازه، و احساس هستند و از درد دوری می کنند.

  4. افراد جبرگرا که در حال زندگی می کنند حس می کنند که تصمیمات قابل بحث هستند زیرا سرنوشت از پیش تعیین شده نقش راهنما در زندگی را ایفا می کند: "آنچه بخواهد بشود، می شود".

  5. افراد آینده محور که برای آینده برنامه ریزی می کنند و اطمینان دارند تصمیماتشان عملی خواهد شد.

متمایل به سمت گذشته

چیزهای بد و خوب برای هر کسی رخ می دهد، اما هیچ کسی دنیا را به شیوه ی دیگری نمی بیند یا تجربه های یکسانی ندارند. به طور خلاصه و ساده تر، بعضی از ما به طور طبیعی دنیا را از طریق لیوان های قرمز رنگی می بینیم (گذشته ی مثبت) درحالیکه بقیه دنیا را از طریق لنز تاریک می بینند (گذشته منفی). ما دریافتیم که افرادی که در وهله اول بیشتر بر گذشته تمرکز دارند،  به جای چیز جدید و نو بر چیزهای قدیمی و چیزهای آشنا تمرکز می کنند و به جای رویکرد شجاعانه، رویکرد محتاطانه و محافظه کارانه دارند، و بیشتر لیبرال هستند و کمتر ریسک می کنند.

متمایل به سمت حال

افرادی که در حال زندگی می کنند خیلی کمتر تحت تاثیر تجربیات گذشته یا ملاحظات آینده هستند یا اصلا اینگونه نمی باشند. آنها تنها بر حال حاضر تمرکز دارند- الان چه اتفاقی دارد می افتد. آنها بر اساس نیروهای درونی و فشارهای بیرونی در موقعیت محرک آنی خود تصمیم گیری می کنند: سیگنال های هورمونی، احساسات، بوها، صداها و ویژگی های جذاب شی مورد نظر و آنچه دیگران آنها را تشویق به انجام آن می کنند. پرسش والدانه قدیمی را به خاطر آورید، "اگر تمام دوستان شما از پل بپرند، آیا شما هم آن کار را می کنید؟" برای افرادی که تمایل به حال دارند جواب احتمالا "بلی" می باشد.

متمایل به سمت آینده

هیچ کسی با این فکر که چگونه برای آینده برنامه ریزی کند به دنیا نمی آید. بعضی از شرایط مانند زندگی در منطقه ی معتدل (که پیش بینی تغییراتی فصلی ضروری است)، زندگی در یک خانواده یا جامعه ی با ثبات، پروتستان یا یهودی بودن، و تحصیل کرده بودن- می تواند افراد آینده محور را ایجاد کند. به طور کلی، افراد آینده محور کارشان را به خوبی انجام می دهند. آنها کمتر خشمگین می شوند، کمتر افسرده می شوند و انرژی بیشتری دارند، از سلامت خود مراقبت می کنند و کنترل هیجان بالایی دارند و عزت نفس بیشتری دارند. اما آنهایی که در گذشته گیر کرده اند، در خاطرات منفی محبوس شده اند، ممکن است حتی توانایی درک آینده ی امیدوارانه را از دست داده باشند و برای ایجاد این توازن باید به سمت این چشم انداز زمانی حرکت کنند.

توجه: اطلاعات ارائه شده فوق گزیده ی اصلاح شده از The time cure، Wiley 2012 می باشد.